Siste Nytt

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon fra 1. juli 2019

Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten for andre halvår 2019 til 9,25 % p.a. Finansdepartementet har samtidig fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner for andre halvår 2019 til kr 390.  

Dahl Inkasso AS og Orkla Credit AS blir et selskap!

Som et ledd i Orkla Credit AS sin strategi om å være lokalt tilstede i Midt-Norge har man tatt det steg å kjøpe Dahl Inkasso AS i Kristiansund. Det betyr at vi får 2 nye medarbeidere med på laget, samtLes mer

God Påske!

Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere God påske! Våre åpningstider i stille uke er kl. 8. 00 – 16.00 mandag og tirsdag, og kl. 08.00 – 12.00 onsdag.

Kredittpulsen ved årsskiftet

Et år går fort og plutselig er vi inne i et nytt årsoppgjør. Da dukker spørsmål om tapsavsetninger opp. Ta en skikkelig gjennomgang av utestående og send forfalte fordringer over til oss. Vi en din profesjonelle samarbeidspartner som skal bidraLes mer

Forsinkelsesrente og purregebyr

Det er vedtatt ny forsinkelsesrentesats fra 01.01.2019. Ny sats er 8,75 %. Purregebyret står uendret på kr. 70,-.

Kundebrev fra Orkla Credit

Vi er godt i gang med nytt år og mange har allerede sine årsresultat fra 2017 klare. De fleste næringer har gode resultater og god ordretilgang i årets første måneder. Det er likevel lov å rope et lite varsku omLes mer

Inkassovarselet – formkrav og utsending

Enhver skyldner har krav på å få tilsendt et inkassovarsel før inkasso blir iverksatt. Overskriften på et inkassovarsel skal være INKASSOVARSEL, og ikke noe annet. Betalingsfristen er minst 14 dager fra det tidspunkt varslet ble sendt. Det er ikke anledningLes mer

Gjeldsregister og kredittsjekk

I løpet av de 10 siste åra har norske husholdningers samlede gjeld mer enn doblet seg. Det blir nå slått alarm om at det er for lett for enkeltpersoner å låne mer enn økonomien tåler. Et kommende gjeldsregister i NorgeLes mer

Inkassobyråets undersøkelsesplikt ved utenrettslig inndrivelse

Et inkassobyrå inndriver normalt flere krav på vegne av de samme oppdragsgivere. I utgangspunktet kreves det ingen individuell vurdering av hvert enkelt krav før inkassoprosessen igangsettes. Det er imidlertid viktig at fordringshaver informerer inkassator om eventuelle innsigelser som er fremsattLes mer

Kriminalitet og konkurskjeltringer

Konkursrådet er bekymret og mener at det settes av for lite ressurser i konkurser som skjuler kriminelle handlinger. I de siste årene har det vært en økning på antall næringsdrivende som jobber over lovens grenser. Det er derfor liten tvilLes mer