Spørsmål og svar for debitor (tilbake til Spørsmål og svar for debitor)

Jeg mener jeg ikke har fått kravet i posten, hvem sitt ansvar er det?

Skyldner selv er ansvarlig for å motta post. Melding om adresseforandring er også skyldners ansvar.