Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

ISO Sertifisering

ISO SertifiseringArbeidet med oppbygging og innføring av kvalitetsstyring har pågått i lengre tid. I november 2011 ble det gjennomført sertifiseringsrevisjon av en revisjonsgruppe fra Teknologisk Institutt Sertifisering AS som besluttet at Orkla Credit AS tildeles ISO 9001.

ISO 9000 er en samling standarder for kvalitetsstyring. Den viktigste standarden i samlingen er ISO 9001, som omfatter kvalitetsledelse, kundebehandling, dokumentkontroll, internopplæring, intern-revisjon og ledelsesevaluering. Systemet hindrer at feil gjentar seg, samt identifiserer mulige feil før de oppstår.

Fremover vil vi synliggjøre at selskapet er kvalitetsbevisst og at vi setter våre kunder i fokus. Orkla Credit skal hele tiden jobbe for å forbedre og effektivisere arbeidsprosessene for å sikre best mulig leveranse til vår kunder.