Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Inkassovarselet – formkrav og utsending

Enhver skyldner har krav på å få tilsendt et inkassovarsel før inkasso blir iverksatt. Overskriften på et inkassovarsel skal være INKASSOVARSEL, og ikke noe annet. Betalingsfristen er minst 14 dager fra det tidspunkt varslet ble sendt. Det er ikke anledning til å true med rettslig inkasso i varslet.

Korrekt varsel: De varsles med dette om at vårt krav sendes til inkasso etter 14 dager regnet fra dette brevs dato, jfr. Inkassolovens § 9.

En ny lovendring åpner nå for å kunne sende inkassovarsel elektronisk. Forutsetningen er at varslet kan sendes skyldner på en betryggende måte. Dersom skyldner er offisielt registrert med Digipost, kan inkassovarsel sendes dit parallelt med et varsel på sms eller e-post. Likeså kan inkassovarsel sendes til en e-postadresse som skyldner nettopp har brukt i kommunikasjon med fordringshaver eller inkassobyrået. Det forutsetter at denne e-postadressen er skyldner sin egen.

Den nye loven om Teknologinøytralitet (31.03.17) stiller krav om samtykke fra mottaker til elektronisk kommunikasjon.