Innfordringsprosessen

Under følger en grafisk fremstilling av innfordringsprosessen.

Inkassoprosessen