Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Inkassonorge

De siste 12 måneder har antall nye inkassosaker økt med 4,7 %. Dette er sammenlignet med de foregående 12 månedene. Størst økning er registrert i Nord-Trøndelag og Oslo. Oslo hadde eksempelvis mer enn 35 % økning i misligholdt beløp i første halvår av 2014 sammenlignet med samme periode i fjor.

Antall konkurser har økt med 9,6 % siste 12 måneder. Konkurstrenden viser at blant over 23000 aksjeselskaper med betalingsanmerkninger, er det en klar overvekt av små selskaper. Bedrifter med under 10 millioner i omsetning er mest utsatt for konkurs. Den største økningen finner vi i dag innen overnatting og servering, varehandel eller bygg og anlegg.

Les om våre tjenester innen bistand og rådgivning