Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Inkasso-Norge

Det er i dag rundt 7,5 millioner inkassosaker til behandling. Dette utgjør ca. 70 milliarder kroner. Aldersgruppen 34 – 49 år topper antall saker og gjeld. Det er også en stor økning i forbruksgjeld blant unge under 25 år. Her er økningen i antall saker på 31 % og gjeldsveksten på 70 %.

Antall inkassosaker øker innen alle bransjer. Det er særlig stor økning innen forbruksfinansiering som kredittkort og forbrukslån. Lånetilbud på nett og via andre media kommer nå daglig. Betjening av rentebærende forbrukslån sammen med boliglån kan fort bli en utfordring for mange dersom den samlede gjelden blir for stor.

På fem år har antall utleggssaker hos namsmennene økt med 48 %. Totalt ble det registrert 335.235 utleggssaker hos landets namsmenn i 2015. 90 % av de misligholdte betalingene ble løst hos landets inkasso-byrå. Altså går ca. 10 % av den totale saksmengden over til rettslig inndrivelse hos namsmannen.

Nå er ca. 30 000 oljejobber borte. En økning i arbeidsledigheten vil medføre en økning i misligholdet. Situasjonen utover 2016 blir nok dessverre ikke bedre. På landsbasis er det heldig vis ingen merkbar økning i antall konkurser så langt i år.