Spørsmål og svar for kreditor (tilbake til Spørsmål og svar for kreditor)

Hvor stort purregebyr kan man kreve?

Ved inkassovarsel kan man kreve debitor for et purregebyr. Purregebyret fastsettes av Finansdepartementet og er for 2018 kr 70,-. Man kan kreve purregebyr for inntil to purringer inkl. inkassovarselet. Sender du flere purringer kan du ikke kreve purregebyr for purring nr. 3 o.s.v. Videre er det en forutsetning for å kreve purregebyr at det er 14 dager eller mer siden forfall. Ergo: purring/inkassovarsel kan sendes straks etter forfall på faktura, men da kan man ikke kreve gebyr. Vil man ha med gebyret må man vente til det er 14 dager fra forfall på faktura.