Spørsmål og svar for kreditor (tilbake til Spørsmål og svar for kreditor)

Hvor raskt kan man sende en faktura til inkasso?

For at en faktura skal kunne sendes til inkasso, må den være forfalt, ubetalt og ubestridt. Inkassovarsel må være sendt, og betalingsfristen i inkassovarselet må være utløpt. Det kan være en god ide å vente ytterligere 2-3 dager slik at en eventuell innbetaling på forfallsdatoen kan registreres før inkassokravet sendes.