Spørsmål og svar for kreditor (tilbake til Spørsmål og svar for kreditor)

Hvor gamle fordringer kan jeg kreve inn?

Det finnes ingen grense for hvor gamle fordringer du kan kreve inn, men det er viktig at fordringene ikke er foreldet. Den ordinære foreldelsesfrist er 3 år fra tidspunktet du tidligst kunne kreve betaling (normalt forfallsdato på fakturaen). For saker der det foreligger dom, rettsforlik eller et gjeldsbrev er foreldelsesfristen 10 år.