Spørsmål og svar for kreditor (tilbake til Spørsmål og svar for kreditor)

Hvilken forsinkelsesrente og purregebyr kan man kreve?

Dersom annet ikke er avtalt har man i henhold til forsinkelsesrenteloven rett til å debitere en rente, som har utgangspunkt i styringsrenten til Norges Bank med tillegg av 7 %. Denne rentesatsen reguleres halvårlig den 1/1 og 1/7 og gjelder så for det neste halvår. Fra 1. januar 2018 er satsen for renter ved forsinket betaling fastsatt til 8,50%. Det kan ikke kreves høyere rente i forbrukerforhold. Mellom næringsdrivende kan det avtales en høyere rentesats, gjerne i forbindelse med utstedelse av leveringsbetingelser.