Spørsmål og svar for debitor (tilbake til Spørsmål og svar for debitor)

Hvem bestemmer inkassosalærsatsen?

Regjeringen fastsetter hvert år størrelsen på salærsatsen etter konsumprisindeksen.