Spørsmål og svar for kreditor (tilbake til Spørsmål og svar for kreditor)

Hva gjør man hvis kunden bestrider fakturaen?

Orkla Credit hjelper også til med fakturaer som bestrides. Vi kan hjelpe deg med å fremme saken til forliksrådet. I en tvistesak forbyr inkassoloven oss å kreve erstatning for inkassosalæret hos skyldner, og dette må derfor dekkes av kreditor.