Spørsmål og svar for debitor (tilbake til Spørsmål og svar for debitor)

Hva gjør jeg hvis jeg mener inkassokravet er feil?

Dersom du er uenig i kravet er det viktig at du så tidlig som mulig gir beskjed til fordringshaver/kreditor og fremme en innsigelse. Når vi har mottatt innsigelsen tar vi kontakt med kreditor for å få klarlagt kravet.