Spørsmål og svar for debitor (tilbake til Spørsmål og svar for debitor)

Hva er tungt salær?

Inkassoforskriftene § 2.3 regulerer når en dobling av salæret skjer. 43 dager etter at betalingsoppfordring er sendt anser man at omkostningene med å drive inn kravet er økt, og derav et økt salær.