Spørsmål og svar for debitor (tilbake til Spørsmål og svar for debitor)

Hva er et inkassosalær?

Salæret er fordringshavers omkostninger med å inndrive forfalte pengekrav. Dersom en kunde ikke gjør opp for seg må man altså dekke kostnadene med å få inn betalingen i form av salæret.