Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Husk endring i satsen for purregebyr fra 1. oktober

Til de av våre kunder som sender inkassovarsel selv: Fra 1. oktober er det anledning til å ta maksimalt kr 35,- i purregebyr.

Inkassoforskriften er endret med virkning fra 1.oktober, og gjelder fra denne datoen uavhengig av forfall på fakturaen.

Vi minner også om at du ved registrering av saken i Infocenteret vårt bør velge «førinkasso»– da går inkassovarslet ut fra oss i Orkla Credit – og da er alt i henhold til enhver tids gjeldende forskrifter.

Om du vil være helt sikker på å overholde gjeldende lover og regler kan du alltid ta kontakt med oss for bistand i dine inkassosaker.