Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Gjeldsregister og kredittsjekk

I løpet av de 10 siste åra har norske husholdningers samlede gjeld mer enn doblet seg. Det blir nå slått alarm om at det er for lett for enkeltpersoner å låne mer enn økonomien tåler. Et kommende gjeldsregister i Norge vil gagne både den som gir lån og kreditt og den som får dette. I dag gjennomføres kredittsjekk av privatpersoner og næringsdrivende. Dette er ofte ikke godt nok i vurderingen av hvorvidt et lån eller kreditt bør innvilges eller ikke, da informasjonen på papiret ikke nødvendigvis gir et korrekt bilde av betalingsdyktigheten.

Et gjeldsregister vil gi en bedre oversikt over den totale gjeldsbyrde, og dette vil igjen føre til at kredittvurderingen blir mer omfattende og presis.