Ordliste (tilbake til Ordliste)

Fortjenestemargin

Fortjenestemargin er forskjellen mellom salg og kostnader for å produsere de solgte produktene/tjenesten. Fortjenestemargin i % = Resultat før skatt/ omsetning x 100.

Mange bedrifter velger å se på fortjenestemargin forholdstall på regelmessig basis, for å være sikre på at salget er på vei i riktig retning. Hvis marginene begynner å falle, kan bedriften iverksette tiltak for å identifisere årsakene til endringen, og gjenopprette en sunnere margin.