Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Forsinkelsesrenten pr. januar 2020

Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten for første halvår 2020 til 9,50 % p.a.

Finansdepartementet har samtidig fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner fra 1. januar 2020 til kr 400.

Les mer her