Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon fra 1. juli 2019

Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten for andre halvår 2019 til 9,25 % p.a.

Finansdepartementet har samtidig fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner for andre halvår 2019 til kr 390.