Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Forsinkelsesrente og purregebyr

Det er vedtatt ny forsinkelsesrentesats fra 01.01.2019. Ny sats er 8,75 %. Purregebyret står uendret på kr. 70,-.