Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Forfalte fordringer

I skrivende stund går vi inn i julemåneden og årets siste. Merkelig hvor fort tida går, og snart skal vi gjøre opp status for 2015. Det kan nå være verdt å ta en god gjennomgang på forfalte fordringer med hensyn til purring og inkasso. Spørsmålet om tapsavsetninger vil også snart dukke opp hos enkelte.

Et krav som ikke blir betalt ved forfall kan skyldes flere ting. Dette kan være glemt hos skyldner, vedkommende har ikke penger å betale med eller det er uvilje til å betale. Det som er sikkert, er at det skjer ikke noe før skyldner er gitt en påminnelse om at forfall er passert.

På vår hjemmeside under linken tjenester har vi beskrevet innhold og formkrav til et riktig inkassovarsel. Inkassovarslet gir skyldner en ny betalingsfrist på 14 dager. Ditt firma har levert en vare eller en tjeneste på kreditt. Skyldner har tillatt seg å oversitte denne fristen, og er følgelig kvalifisert til å få et inkassovarsel som tross alt gir 14 nye betalingsdager.

Sett gjerne ut jobben med utsending av inkassovarsel til oss. Det gir ofte en bedre effekt å få et slikt varsel fra en ekstern aktør som tar saken direkte til inkasso dersom varslet ikke hjelper.