Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Forfalte fordringer er ferskvare og arbeidskapital

Jo raskere en tar grep på sine utestående fordringer, jo større er sjansen for at skyldner betaler. Gode innarbeidede rutiner innen fakturering og purring bidrar til at dine kunder prioriterer deg med oppgjør av fordringen. Flere og flere av våre kunder velger å overlate purringen til oss. Vi har gode og profesjonelle rutiner på dette, og det vil ofte virke preventivt at inkassovarslet kommer fra en ekstern aktør.

Det stilles strenge krav til ordlyden i et gyldig inkassovarsel. Dersom dette ikke fyller de riktige formkrav, må gjerne prosessen startes på nytt. Det tapes da tid, og tid er penger. Ta gjerne kontakt dersom vil skal bistå med utsending av dine inkassovarsel.

Utestående fordringer er en del av bedriftens viktigste arbeidskapital. Bank/finans har strammet til og stiller oftere spørsmål til sine kunders utestående fordringer før det innvilges mere driftskreditt.

Både husholdninger og bedrifter fortsetter å ta opp mer gjeld. Den jevne norsk husholdning har en bruttogjeld på over 2,6 millioner kroner. Dette utgjør en trussel for næringslivet. Dog nyter norske bedrifter godt av en stabil utvikling i norsk økonomi. Dette er en situasjon som har vedvart over lang tid. Rentene er lave akkurat nå, og det er utsikter til lave renter i lang tid fremover. Arbeidsledigheten er også stabil lav.

Les mer om inkassovarsel