Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Advarer mot krav fra Nordisk Provisionsinkasso

Finanstilsynet advarer mot krav fra Nordisk Provisionsinkasso AB. Har du eller ditt firma blitt kontaktet av Nordisk Provisionsinkasso AB er det grunn til å være på vakt. Foretaket har ikke bevilling til å drive inkassovirksomhet i Norge. Det gjøres oppmerksom på at virksomheten i Nordisk Provisionsinkasso AB er, slik Finanstilsynet oppfatter det, en videreføring av den inkassovirksomheten som tidligere ble utøvet av European Economy Control AB, som fikk fratatt sin bevilling den 20. juni 2012 på grunnlag av grove og gjentatte brudd på kravet til god inkassoskikk.