Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Fakturaadministrasjon

Redusert kredittid frigjør kapital. I tillegg sparer du tid, som kan benyttes til salg og produksjon! Orkla Credit har brukt sommeren til produktutvikling og vi kan nå hjelpe våre kunder med systematisk oppfølging av kundefordringene – langt tidligere i innfordringsprosessen enn vi kunne før.

Dette fungerer slik: Du skriver selv faktura og betalingsblankett med KID og sender dem til kundene. Samtidig sendes fakturajournal i avtalt filformat til Orkla Credit for registrering. Alle innbetalinger styres direkte til din OCR-bankkonto og vi ajourfører din reskontro. Du bestemmer selv om og når vi skal sende ut påminnelse eller purring. Desto raskere man sender ut en betalingspåminnelse, desto større er sjansen for at saken ikke går til inkasso.

Ved at flere betaler ved forfall vil det frigjøres kapital som er bundet i kundefordringer. Dette er den raskeste vei til bedre lønnsomhet!

Ta kontakt med Jon Gauterud, jon.gauterud@orklacredit.no eller 924 66 699 dersom du vil vite mer om fakturaadministrasjon.