Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Er inkassovarselet gyldig?

Før et ubetalt krav kan sendes til inkasso må kunden få et inkassovarsel. Vi har laget en sjekkliste med punkter som viser hvilke krav som settes til et gyldig inkassovarsel:

  • Betalingsfristen skal være minst 14 dager fra datoen på inkassovarselet.
  • Informer om at kravet sendes til inkasso hvis kunden ikke betaler innen fristen. Ikke skriv ”rettslig inkasso”, men ”inkasso”.
  • Husk at inkassovarselet skal være skriftlig og må sendes per post. Varsel som gis på telefon eller e-post er ikke gyldig.
  • Inkassovarselet må informere om at meromkostninger kan påløpe dersom kravet sendes til inkasso. Bruk gjerne følgende tekst: ”Dersom kravet ikke blir betalt innen dd.mm.åååå (14 dager) vil kravet overføres til inkasso og ytterligere omkostninger kan påløpe, i henhold til inkassolovens § 9.”
  • Vær tydelig på at dette er et inkassovarsel. Ikke bruk ord som ”purring” eller ”betalingsvarsel”.
  • Purregebyret må ikke være høyere enn kr 62,- (2012). Du kan kun kreve purregebyr dersom kunden har overskredet betalingsfristen på fakturen eller purringen med 14 dager.
  • Forsinkelsesrente er for andre halvår 2012 på 8,5 %. Du kan kreve forsinkelsesrente fra forfallsdato på fakturaen.
  • Spesifiser hvilket krav inkassovarselet gjelder, gjerne ved å henvise til fakturanummer og opprinnelig forfallsdato. Vi anbefaler i tillegg at du legger ved giro for innbetaling sammen med inkassovarselet.
  • Konsekvensene av å sende ut et ugyldig inkassovarsel er at det må sendes enda et nytt varsel før saken kan sendes til inkasso Dette medfører ytterligere forsinkelse av betaling og lavere sannsynlighet oppgjør.

Dersom du ønsker det, kan Orkla Credit inkassovarsle på vegene av deg. Benyttes vårt InfoCenter er dette en tjeneste som er gratis for våre kunder.