Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Enkel og sikker overføring av nye oppdrag

Stadig flere av våre kunder velger å sende oppdrag direkte til Orkla Credit via sitt økonomisystem. Dette er tidsbesparende siden all informasjon allerede ligger i økonomisystemet. Oppsettet er enkelt og du har selv full kontroll på når oppdragene sendes. Vi kan i dag motta overføringer fra Visma Global, DI, Duett og UniMicro, samt via Excel.

Orkla Credit har i dag økende oppdragsmengde innenfor inkassovarsling/førinkasso. Ett inkassovarsel fra oss gir ofte raskere løsning enn om du sender det selv, samtidig som dette varslet ikke påfører dine kunder annet enn purreomkostninger. Utestående fordringer er en svært viktig arbeidskapital som må behandles som ferskvare. Ta kontakt dersom dette virker interessant for din bedrift.