Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Enda bedre teknologi = Enda tettere på kundene

Vi i Orkla Credit står stadig i front av teknologiutviklingen for at saksbehandlingen vi gjør for deg skal være så rask, trygg og ryddig som mulig. Med automasjon kommer ikke bare effektivisering – men også frigjøring av tid – og tiden vi sparer bruker vi på å tettere oppfølging og rådgiving av kundene våre.

Straks kommer en drastisk endring i rammevilkårene til oss i inkassobransjen. Endringene, som trer i kraft 1. oktober, har vi vært bevisst på i lang tid. Derfor er vi svært godt forberedt.

Elektronisk innsending

I løpet av det siste halvåret har vi brukt mye tid på å møte utfordringene som ligger foran oss. Vi har blant annet gått over til elektronisk innsending av begjæringer og forliksklager – noe som betyr at din sak kommer lengre frem i køen hos namsmannen når det skal nedlegges lønnstrekk hos skyldner. Sikkerheten ved overføring av dokumenter er også mye bedre.

Fanger opp kunngjøringer automatisk

I tillegg har vi innført et mer moderne verktøy som fanger opp kunngjøringer om konkurser, gjeldsordninger, endring i foretak og endring i proklama. Det betyr at vi kan melde inn sak så snart det er mulig, og at vi daglig fanger opp endringer i sakene.

Nå sendes også alle brev til skyldnere elektronisk. Brev produseres helautomatisk ut til de fleste elektroniske kanaler. Brevene kommer dermed trygt frem samtidig som alle personopplysninger er kryptert.

Frigjort tid – tettere på kunden

Teknologioppgraderinger skal vi, som alltid, fortsette å implementere etter hvert som de blir tilgjengelig på markedet. Å være i konstant utvikling er helt sentralt i vår identitet.

Selv om de teknologiske løsningene automatiserer og effektiviserer mange prosesser for oss og kundene, er likevel vår største styrke fremdeles de ansatte. Så når vi bruker mindre tid på rutineoppgaver får du og skyldnerne enda mer personlig oppfølging og rådgiving.

 

Nysgjerrig på endringene i rammevilkårene, eller vil du snakke om de nye teknologiske mulighetene?