Ordliste (tilbake til Ordliste)

EHF

Elektronisk Handels Format (EHF) er elektronisk faktura, kreditnota og purring sendt datafil i standard format til mottaker. For det offentlige er EHF standarden. Innholdet i formatet dekker regnskapslovens krav. eFaktura sendes følgende formater B2B, B2G, B2C, digiPost, nettbank og webportal.