Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Direkte innbetalinger og tilsvar fra skyldner

Mottar du innbetalinger til egen konto etter at oppdraget er sendt til oss, er det viktig at vi får snarlig melding. Dette kan du enkelt gjøre via InfoCenter eller epost. Mottar du innsigelser på fordringer etter at de er sendt til oss, gi oss beskjed. Det kan være forhold som gjør at vi må vurdere fordringen som en tvistesak.