Forfatterarkiv: creaturmedia

Ken Kristiansen, daglig leder, Proff EL & IT

Proff EL & IT får veldig god oppfølging av vår faste saksbehandler i Orkla Credit AS. Hun kan nås på direkte telefon, mail og via nettløsning, og finner gode løsninger på våre inkassosaker. Vi kan trygt anbefale og la OrklaLes mer

Kundebrev fra Orkla Credit

Vi er godt i gang med nytt år og mange har allerede sine årsresultat fra 2017 klare. De fleste næringer har gode resultater og god ordretilgang i årets første måneder. Det er likevel lov å rope et lite varsku omLes mer

Inkassovarselet – formkrav og utsending

Enhver skyldner har krav på å få tilsendt et inkassovarsel før inkasso blir iverksatt. Overskriften på et inkassovarsel skal være INKASSOVARSEL, og ikke noe annet. Betalingsfristen er minst 14 dager fra det tidspunkt varslet ble sendt. Det er ikke anledningLes mer

Gjeldsregister og kredittsjekk

I løpet av de 10 siste åra har norske husholdningers samlede gjeld mer enn doblet seg. Det blir nå slått alarm om at det er for lett for enkeltpersoner å låne mer enn økonomien tåler. Et kommende gjeldsregister i NorgeLes mer

Inkassobyråets undersøkelsesplikt ved utenrettslig inndrivelse

Et inkassobyrå inndriver normalt flere krav på vegne av de samme oppdragsgivere. I utgangspunktet kreves det ingen individuell vurdering av hvert enkelt krav før inkassoprosessen igangsettes. Det er imidlertid viktig at fordringshaver informerer inkassator om eventuelle innsigelser som er fremsattLes mer

Kriminalitet og konkurskjeltringer

Konkursrådet er bekymret og mener at det settes av for lite ressurser i konkurser som skjuler kriminelle handlinger. I de siste årene har det vært en økning på antall næringsdrivende som jobber over lovens grenser. Det er derfor liten tvilLes mer

Ungdom og betalingsproblemer

Ungdom i alderen 18 til 25 år sliter med betalingsproblemer. Dette kan forplante seg videre i livet. En eller flere betalingsanmerkninger kan få konsekvenser ved opptak av blant annet boliglån. De siste kvartaler viser en økning i betalingsanmerkninger på 12Les mer

Viktig å ta grep

En levert vare eller tjeneste er ikke solgt før denne er betalt. Forfalte krav er ferskvare. Jo lengre tid det tar før du purrer etter forfall, jo større er sjansen for at din kunde glemmer hele kravet. Vi opplever atLes mer

Skjult kredittid

Den skjulte kredittiden er den tiden som går fra bestillingen mottas til faktura blir produsert og sendt til kunden. Den betaling du får for din leveranse er din viktigste arbeidskapital. I stedet for å utvide kassakreditten, er det mye mereLes mer

Komme i gang

Vi opplever at flere bedrifter har vegring for å sende sine kunder over til inkasso. Først har kunden fått en faktura med 10 – 60 dagers kredittid. Kunden unnlater å betale ved forfall. Det sendes en purring eller et inkassovarselLes mer