Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Året som har gått, og noen tanker om året som kommer!

Året som har gått, og noen tanker om året som kommer!

2019 har vært en et begivenhetsrikt år for oss i Orkla Credit AS. Vi har et jevnt sig av nye saker, og nye kunder som ønsker å benytte oss på inkasso. Tilsig av saker er noe som gjelder bransjen i sin helhet, og med bakgrunn i dette har det kommet krav om ny inkassolov. Dette stiller vi oss bak da eksisterende lov er datert 1989, og er overmoden for justeringen. Arbeidet med loven er godt i gang, og forslag til ny lov kommer til høring nå før jul. Vår bransjeorganisasjon Virke Inkasso er godt representert i dette arbeidet, vi følger arbeidet tett og har også kommet med innspill til Virke Inkasso.

Et bærekraftig kredittsystem
Vi er veldig opptatt av å synliggjøre vår bransjes viktige rolle i å skape et sunt og bærekraftig kredittsystem i Norge. Vi deltok på Inkassoforum i november. Der deltok representanter fra Finanstilsynet og Namsfogden i Oslo, de rapporterer at bransjen er svært viktig og at man må finne gode løsninger for både kreditor og debitor. Gjengs tilbakemelding fra Inkassoforum er at vi må være beredt på endringer som medfører at vi må jobbe smartere i tiden fremover. Dette er vi rigget for. Så skal vi følge arbeidet med ny lov tett og kommunisere dette ut til våre kunder så snart det er noe å melde.

Fusjon i Kristiansund
I mai 2019 fusjonerte vi med Dahl Inkasso AS i Kristiansund, dette var et strategisk valg med tanke på å ta markedsandeler i en region vi synes er veldig spennende. Vi fikk en litt tøff start i forbindelse med konvertering av systemene, men dette gikk seg fint til utover sommeren. Nå er vi godt i gang på samme plattform, og vi har også vært så heldige og få besøkt en del av våre «nye» kunder i regionen, samt deltatt på en del arrangementer i regi av Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN). Dette arbeidet vil vi fortsette med i 2020.

Ny teknologi
Vi har i 2019 startet med å tilby Vipps betaling til våre debitorer, vi har iverksatt Digipost levering av brev og vil starte testing av utsendelser av lovpålagte brev via eFaktura så snart denne løsningen er ferdig testet av vår systemleverandør. Vi kan også melde at vi jobber med nye integrasjoner som etterspørres, og nytt InfoCenter kommer ila. 2020. Det skjer med andre ord mye på teknologisiden, og vi skal være med.

Vi søker ny daglig leder, les mer om stillingen her.

Med dette som bakteppe ser vi frem til 2020, vi tror det blir et svært spennende år!

Åpningstider i julen
Vi har åpent fra 9 -14 fredag 3. juledag og mandag 30. desember. Vi kan nås på telefon 72 49 90 70 og firmapost@orklacredit.no.