Siste Nytt (tilbake til Siste Nytt)

Antall kredittdager teller

Det er viktig å ha et godt forhold til kundene, men en manglende inkasso- og kredittpolitikk kan koste dyrt. Inkassovarsel som første purring kan være en god kredittstrategi.

Mindre bedrifter som opererer i sitt eget lokalmiljø er ofte skeptiske til å sende sine kunder inkassokrav. De fleste som handler på kreditt er faste kunder, og man er derfor opptatt av å opprettholde et godt forhold til disse. Mange velger derfor å sende to-tre purringer og håpe på det beste. Dette medfører at man innvilger de dårlige betalerne lengre kredittid enn det man gir sine andre kunder.

Dersom de dårlige betalerne vet at de kan drøye betalingen uten at dette får konsekvenser, vil også betalingene la vente på seg neste gang. Denne oppførselen kan raskt smitte over på de andre kundene.

Ubetalte fakturaer er ferskvare
Jo eldre krav, jo lavere løsningsgrad. Det er slik at jo lenger man venter før man sender et krav til inkasso, jo mindre sannsynlig er det at man får igjen pengene sine. Løsningsgraden faller dramatisk jo eldre kravet er.

Skepsisen til inkasso som virkemiddel bunner ofte i manglende kunnskap. Mange sidestiller ett inkassovarsel med en inkassosak. En annen misforståelse er at man tror man må sende minst én purring før man kan sende et inkassovarsel. Dette er ikke tilfelle. Et inkassovarsel er kun en purring, og det er tilstrekkelig å sende inkassovarsel som første og eneste purring.

En tydelig kredittpolitikk er nøkkelen
Det er viktig at bedriftene har en tydelig kredittpolitikk og at kundene opplyses om denne. Dersom kunden på forhånd er gjort oppmerksom på konsekvensen ved mislighold, er det også mindre sannsynlig at de reagerer negativt ved oversendelse til inkasso.

Ønsker du å beregne hva bedrift kan spare på å redusere kredittiden, test vår kreditkalkulator. Orkla Credit kan også bistå med råd og tips til en tilpasset kredittpolitikk for din bedrift.