Tjenester

Purring

Purring kan sendes etter at opprinnelig faktura har forfalt til betaling. Dersom skyldner skal kreves for [...]
Les mer...

Reskontro

Du skriver faktura og betalingsblankett med KID og sender dem til kundene selv. Samtidig sendes fakturajournal [...]
Les mer...

Inkassovarsel

Ved unnlatt betaling av faktura eller purring må det sendes inkassovarsel før kravet kan sendes til inkasso. [...]
Les mer...

Utenrettslig inkasso

Etter utløpt betalingsfristen i inkassovarslet, sørger Orkla Credit for utsendelse av en betalingsoppfordring. Denne oppfordringen gir [...]
Les mer...

Rettslig inkasso

Settes i gang i samråd med fordringshaver der utenrettslig inkasso er forgjeves, ved tvist, gjeldsbrevkrav, pantekrav [...]
Les mer...

Utenlandsinkasso

Vi har samarbeidspartner på tjenester innen utenlandsinkasso. Før oppdraget iverksettes, vil vi kunne gi et tilbud [...]
Les mer...

InfoCenter

Via vår hjemmeside kan våre kunder få innsyn i egne innsendte fordringer og inkassosaker. Registrere inkassosaker [...]
Les mer...

Andre tjenester

Gode råd Orkla Credit kan bistå med strukturering av kredittrutiner og hele innfordringsprosessen.  Konkursbo eller gjeldsforhandling Ta [...]
Les mer...